Selecteer een pagina

Samen groot

Met elkaar van het aardgas af. Dat realiseren we niet alleen collectief voor huishoudens, scholen, forten en kerken, dat doen we ook voor grootzakelijke verbruikers. Behalve voor buurtwarmtenetten op initiatief van bewoners, biedt de regio vele mogelijkheden voor grotere warmtenetten zoals bijvoorbeeld voor bedrijventerreinen. Vanuit kleine kernen rondom een duurzame warmtebron bouwen we aan zogenaamde kraaltjes, die later eventueel aan elkaar geregen kunnen worden tot een groter warmtenet.
Om de verduurzaming van de energievoorziening in de regio te helpen en te versnellen, zijn we dus ook meer grootschalig aan de slag gegaan. Wij richten ons op fossielvrije ruimteverwarming en warm tapwater op hoge temperatuur (voor oude, bestaande bouw) èn op midden en lage temperatuur (voor nieuwere en goed geïsoleerde bouw). En, belangrijk voor Haarlemmermeer: warmtenetten verlagen de druk op het elektriciteitsnet. Voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van deze grotere duurzame warmtenetten, richten we samen met partners nieuwe warmtebedrijven op zoals Polderwarmte.

Polderwarmte

 

De aanleiding was het verleggen van de A9, waardoor een mooie strook grond vrij kwam in Badhoevedorp. Ruimte in de grond, behoefte aan duurzame energievoorziening en vele ontwikkelingen in dit bedrijvige gebied, zijn optimale basis ingrediënten voor een duurzaam warmtenet. Inmiddels zijn meerdere kraaltjes ontwikkeld rondom (rest)warmtebronnen en kan warmte uitgewisseld worden met het warmtenet van Amsterdam.

 Verschillende geïnteresseerden vanuit Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen zijn aangehaakt bij dit initiatief van SamenWarm en Zon-Transitie Support. Denk aan hotels, bedrijventerreinen, woon-zorgcomplexen, ontwikkelaars, datacenters en verschillende productiebedrijven. Restwarmte, aquathermie en over een paar jaar ook aardwarmte (>3km diep), zullen de hoofdmoot vormen van de warmtevoorziening. Vanuit de nieuw te bouwen hybride energie-installatie op De Nieuwe Liede in 2021 voor warmte uit zon en biomassa, kan ook in een deel van de warmte- (èn koude-)vraag van de geïnteresseerden voorzien worden. Polderwarmte is trotse partner van Energie Voor Elkaar.