Selecteer een pagina

Kostenbesparing

De coöperatie zal een duurzame warmtevoorziening alleen aanleggen en exploiteren als dat rendabel is. De energiekosten zijn daarbij een belangrijk criterium. Deze worden vooraf met elkaar en onder begeleiding van SamenWarm ingeschat met als uitgangspunt dat deze minimaal 5% lager moeten komen te liggen dan de huidige energiekosten.

In principe word je samen met je buurtbewoners deelnemer van je eigen warmtevoorziening en afnemer van je eigen warmte. Alle deelnemers betalen eenmalig een bijdrage om te worden aangesloten op het systeem (vergelijkbaar met de vervangingskosten van een cv ketel). Daarnaast betalen deelnemers maandelijks vastrecht en een bedrag voor hun energieverbruik. Jaarlijks stelt de coöperatie het verbruikstarief vast op basis van het behaalde financiële rendement. Er zijn ongeveer 20 huishoudens nodig om een buurtwarmtenet rendabel te kunnen inrichten (afhankelijk van de warmtebehoefte en het energieverbruik).

Ook is het mogelijk om als deelnemer te investeren in de coöperatie. Jaarlijks wordt over het geïnvesteerde bedrag een rendement uitgekeerd.

Extra voordeel voor de buurt

Iedere deelnemer kan met de Samenwarm-app zijn of haar energieverbruik en het gemiddelde verbruik van de buurt aflezen. Zo word je gestimuleerd om minder energie te verbruiken. Jaarlijks kan de coöperatie beslissen wat ze met de winst wil doen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het verlagen van het verbruikstarief voor de warmte, maar kan ook (deels) worden ingezet voor verbetering van de buurt, zoals voor een speelvoorziening, een buurtfeest of een buurt BBQ.