Selecteer een pagina

Coöperatie

Een coöperatie is een vereniging van leden, gericht op een specifiek onderwerp. Het uitgangspunt van een coöperatie is dat je meer voordeel kan behalen dan alleen. Samen sta je sterk. Je maakt met elkaar afspraken en hebt een gezamenlijke doel. Ook bepaal je samen wat je bijvoorbeeld met winst doet.

De grootste en meest bekende coöperaties in Nederland zijn Achmea, Rabobank Groep en Friesland Campina. Maar we hebben het nu vooral over energie coöperaties. Daarvan zijn er inmiddels in Nederland zo’n 300 actief.

De bewoners kunnen participeren in de warmte coöperatie en worden daardoor mede-eigenaar van de gezamenlijke warmtevoorziening. Als mede-eigenaar heb je stemrecht en deel je mee in de winst van de coöperatie. De warmtevoorziening is dus gewoon van de buurt!

De coöperatie zorgt dat de energievoorziening in goede conditie te blijft en kan de winsten inzetten voor tariefsverlaging of sociale initiatieven in de buurt. Deze initiatieven versterken de sociale cohesie in de buurt. Samenwarm ondersteunt de coöperatie graag. De participanten bepalen met elkaar wie welke rol krijgt en of eventuele verdiensten voor andere initiatieven ingezet kunnen worden dan het buurtwarmtenet.

De 10 voordelen van eigen coöperatie
• Open en vrijwillig lidmaatschap.
• Samen kun je groter inkopen dan alleen.
• Opzetten van een coöperatie is eenvoudig.
• Aangaan, opzeggen of de overdracht van het lidmaatschapsaandeel is eenvoudig.
• Democratische controle.
• Onafhankelijk van andere partijen.
• Leden delen mee in de winst.
De coöperatie mag namelijk winst aan haar leden uitkeren in tegenstelling tot een vereniging.
• Afspraken zijn helder en staan bepaald in de statuten. Ieder lid tekent een contract.
• De coöperatie krijgt een eigen bestuur, die zorgdraagt voor de nodige werkzaamheden.