Selecteer een pagina

Duurzame Warmte

Een warmtenet bestaat uit met elkaar verbonden leidingen en benodigde installaties om warm water te transporteren. Hoe komt die warmte daarin? Dat kan op verschillende manieren.

SamenWarm zoekt eerst uit of er in de buurt mogelijke restwarmte bronnen zijn. Als deze er niet zijn, moeten we zelf warmte maken om het buurtwarmtenet mee te vullen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van Zonthermie of Biomassa en is afhankelijk van de hoeveelheid ruimte in de buurt.

Restwarmte

Restwarmte is de energie die overblijft bij een ander proces en dus vaak ongebruikt wegwaait of -stroomt. Er wordt volop restwarmte geloosd in Nederland. Warmte van bijvoorbeeld datacenters, koelinstallaties en verbrandingsketels maar ook van een bakker of kas verdwijnt in de lucht of het water, terwijl deze warmte ook heel eenvoudig nuttig ingezet kan worden via het buurtwarmtenet. Hiermee kan ongebruikte restwarmte in de buurt worden gebruikt om de buurt te verwarmen. Dat is nog eens slim!

Zonthermie

Je kunt ook zelf warmte maken, bijvoorbeeld met zonthermie. In de zomer wordt warmte van de zon benut om water in een ondergrondse buffer te verwarmen. In de winter wordt deze opgeslagen warmte gebruikt voor de verwarming van de aangesloten woningen. Via een ondergronds leidingsysteem (buurtnet) wordt het warme water gecirculeerd tussen de woningen en de buffer. Om het water op te warmen worden op een centrale locatie zonnecollectoren geplaatst, bijvoorbeeld op een daarvoor geschikt dak of een veldje in de buurt.

Behalve warmte van de zon, kan ook elektriciteit worden gebruikt voor het opwarmen van water in de buffer. Hiervoor wordt een warmtepomp ingezet, die op een efficiƫnte manier elektriciteit omzet in warmte. Door de warmtepomp in te zetten bij lage elektriciteitsprijzen kan goedkoop warmte worden geproduceerd bij onvoldoende warmte van de zon.