Selecteer een pagina

Een warme toekomst voor Burgerveen

De dorpsraad organiseert in samenwerking met de Werkgroep Energie van het project Burgerveen Natuurlijk, NMCX, het project Winst uit je Woning, Tegenstroom, SamenWarm en de gemeente op 1 maart 2017 het allereerste energie-café voor alle bewoners en bedrijven. Doel: voorlichting over energie- én kostenbesparingsmogelijkheden

Waarom doen we dit?

Uit de nieuwe Energieagenda van Minister Kamp blijkt dat aardgas langzaam verdwijnt uit Nederland. De ontwikkeling van een duurzame energievoorziening speelt daarin een cruciale rol. Hoe ziet zo’n toekomst eruit voor Burgerveen?

Geen aardgas meer in 2050

Minister Kamp presenteerde onlangs de Energieagenda met het beleid na 2023. Een van de belangrijkste speerpunten is dat aardgas moet verdwijnen uit de huishoudens in Nederland. Een mooi doel natuurlijk, want aardgas raakt op in de toekomst, de winning is niet milieuvriendelijk en gas in huis is ook niet erg veilig.

Echter, we moeten niet vergeten dat 90% van de woningen in ons land is voorzien van aardgas. Geen aardgas meer heeft grote consequenties. Denk aan de manier waarop wij onze huizen verwarmen en hoe de meesten onder ons het avondeten bereiden.

Hoe lossen we dit op?!

Een gasstel vervangen is niet zo lastig, daar hebben we inductieplaten voor. Die behoeven enkel elektriciteit. Veilig en gemakkelijk! Warmte is een ander verhaal.

Op dit moment zijn er in Nederland stadswarmte-voorzieningen waarbij warmte bijvoorbeeld wordt gewonnen uit de verbranding van afval. Dit zijn grote fabrieken met kilometerslange leidingen naar nieuwbouwhuizen in verschillende steden. Een goede start, alleen stadswarmte is simpelweg niet beschikbaar in Burgerveen en het kan slimmer door lokaal de mogelijkheden te bekijken en een combinatie te vinden van restwarmte en duurzame warmte.

En de toekomst voor Burgerveen?

De Dorpsraad van Burgerveen vindt het belangrijk om de opties voor verduurzaming goed af te wegen in samenwerking met de bewoners. Ook wil zij een proactieve positie innemen als het gaat om belangrijke veranderingen in de toekomst mits de dorpelingen dat ook vinden.

Daarom zijn de dorpsraadleden en haar Werkgroep Energie, NMCX, Tegenstroom, Winst uit je Woning, SamenWarm een verkenning gestart naar de toepassing van zonnepanelen op grote schaal, isolatiemogelijkheden en een open warmtenet voor Burgerveen. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezige restwarmte-bronnen en het duurzaam opwekken van warmte.

Het warmtenet zorgt voor een duurzamere warmtevoorziening. Minder CO2 uitstoot. Lagere energiekosten. Onafhankelijkheid van grote energiepartijen. Veiligheid in huis en comfort voor de gebruiker.

Kom langs bij het Energiecafé!

Zonne-energie en restwarmte, dat is toch niets nieuws? Nee, maar er technieken zoals die van SamenWarm om gehele wijken of dorpen zomers en winters te voorzien van onafhankelijke warmte is dat wel. Graag lichten ze dit toe tijdens het allereerste energiecafé in Burgerveen!

Tijdens het energiecafé worden tips gegeven om energie te besparen en kun je een energiemeter lenen. Ook kun je meedoen aan de Wattstrijd, een energiebesparingswedstrijd (“EC”) met fijne prijzen. Daarnaast worden er korte presentaties gegeven door de Wethouder van Duurzaamheid, NMCX over EC en de WATTstrijd,
SamenWarm, Tegenstroom en Winst uit je Woning (zie brief van de gemeente hierover). Ze nemen je mee in de mogelijkheden om geheel Burgerveen te voorzien van verwarming zonder aardgas. Bovendien zijn er diverse informatiestands.

Wat: Energiecafé voor de inwoners van Burgerveen
Wanneer: 1 maart 2017
Wie: Stichting Dorpsbelangen Burgerveen, Werkgroep Energie BN, Winst uit je Woning, Tegenstroom, SamenWarm en NMCX

Meer informatie vind je op:
www.nmcx.nl/energiecafe
www.burgerveen.info/dorpsraad
www.samenwarm.nl
www.tegenstroom.nl

De komende weken volgt meer informatie